Till startsidan
Sunnerbogymnasiet i Ljungby.
Sunnerbogymnasiet i Ljungby.

Vård- och omsorgsprogrammet

Kontakt: Anette Andersson, 0372-78 40 30, anette.b.andersson@skola.ljungby.se

Programblad


Vård- och omsorgsprogrammet, VO, är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen och vänder sig till dig som vill arbeta inom hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg och med personer som har funktionsnedsättning. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan.

Det här lär du dig på programmet

Här är människor, vård, omsorg, etik, stöd, erfarenhet, reflektion och kunskap i fokus. Du får en praktisk utbildning i sjukvård, omsorg och psykiatri med en teoretisk grund. Du lär dig om hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, medicin, pedagogik och psykologi. Du lär dig om människors olika behov och förstår vilken betydelse livsstilen har för hälsan. Du lär dig att bemöta människor på ett professionellt sätt.

På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa.

Så är programmet upplagt

Gymnasiegemensamma ämnen

På yrkesprogrammen är de gymnasiegemensamma ämnena: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska eller svenska som andraspråk. På yrkesprogrammen läser du fler yrkesämnen, så kallade karaktärsämnen, och mindre av de ämnen du läst i grundskolan.

Programgemensamma karaktärsämnen

Programgemensamma karaktärsämnen är: hälsopedagogik, medicin, etik och människans livsvillkor, psykiatri, psykologi, samhällskunskap, specialpedagogik, svenska eller svenska som andraspråk och vård och omsorg.

Programfördjupning

Matematik  2a eller Palliativ vård. Läs mer i  strukturplan för vård och omsorg.

Individuellt val

Du har även individuellt val  där du väljer vad du vill läsa utifrån vårt stora kursutbud.

Så här arbetar vi

Att jobba med människor inom vård och omsorg ställer krav på god förståelse, genuin kunskap, en god förmåga att kommunicera och att se saker ur olika perspektiv. Därför lär du dig om medicin, pedagogik, sociologi, psykologi och vårdvetenskap på VO. Vi går ofta in på etiska frågeställningar som rör yrkesområdet och på de lagar och författningar som reglerar yrkesområdet.

På programmet tränar du dig i att utföra arbetsuppgifter som krävs i yrkeslivet, till exempel hjälp med personlig vård, medicintekniska uppgifter, hushållsuppgifter och administrativa och sociala uppgifter. Programmet utgår från arbetsuppgifter som du löser enskilt eller tillsammans med andra. Du tränar din förmåga att ta initiativ och vara kreativ, och lär dig mer om möjligheterna att driva ett eget företag. Du tränar dig i att planera, genomföra och dokumentera arbetet.

Många delar av våra kurser är verksamhetsförlagda, vilket ger dig erfarenhet och kontakter med arbetslivet. Dessutom har vi ett rymligt och välutrustat metodrum på skolan, där du övar för att öka din erfarenhet och yrkeskompetens. Vi gör studiebesök regelbundet inom olika områden.

Språket är ett viktigt verktyg när du ska kommunicera med patienter, omsorgstagare och kollegor. Du måste kunna ge korrekt och komplex information på ett bra sätt och därför ger vi dig möjlighet att utveckla ett rikt och nyanserat språk. Du har också möjlighet till fördjupade kurser i engelska som ökar dina möjligheter till jobb utomlands.

Första året läser du grundläggande kurser inom vård- och omsorgsområdet. Du har arbetsplatsförlagt lärande (läs mer nedan om apl) med handledare inom äldreomsorgen. Där möter du människor med olika behov av stöd, vård och omsorg och får använda dina teoretiska kunskaper i praktiken. Andra året utvecklar du dina praktiska kunskaper inom omsorgen eller psykiatrin och under året har du också apl. Du möter människor som vårdas för olika former av kroppsliga och psykiska sjukdom samt människor med funktionsnedsättning. Tredje året fördjupar du dig inom akutsjukvård och har apl. (läs mer om apl nedan).

Körkort

Vi bekostar ditt körkort och betalar för 10 körlektioner, teorilektioner och halkbana. Det finns ett antal körskolor att välja bland.

Gymnasiearbete

I slutet av utbildningen gör du ett gymnasiearbete inom ditt valda yrkesområde. Där får du visa att du har de kunskaper som behövs för att börja jobba med det du utbildat dig till.

Det här säger våra elever

  • Så himla roligt!
  • Kul att få vara ute så mycket i verkligheten.

Så här säger en av våra tidigare elever:

”Jag valde programmet för att det kändes som ett bra program och det var det verkligen. Vi fick bra möjligheter och superbra var att vi fick en del av körkortet betalt. Det bästa med gymnasietiden var klasskamraterna och att det under alla åren har varit en blandning mellan teori och praktik och att vi var ute på apl. Och givetvis att utbildningen lett mig till vidare studier. Efter gymnasiet utbildade jag mig till socionom.

Arbetsplatsförlagt lärande – APL

Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande ( APL). Det är ett viktigt inslag i utbildningen. Vi samarbetar med Regionen och kommunen, därför kan vi erbjuda dig goda -möjligheter och din chans till sommarjobb är stor. Din APL-plats väljer du utifrån egna intressen.

Framtiden

VO förbereder dig för jobb som exempelvis undersköterska och personlig assistent. Du kan jobba på sjukhus, vårdcentral, hemsjukvård, särskilt boende, psykiatri, gruppbostad, daglig verksamhet eller hemtjänst. Du har en utmärkt grund om du vill läsa vidare till exempelvis sjuksköterska, socionom, sjukgymnast eller brandman.

UF

Som UF-företagare med anknytning till VO kan du exempelvis arrangera aktiviteter för omsorgstagare.

Tänk på

Programmet ger dig möjlighet att välja så att du får grundläggande högskolebehörighet genom att du väljer högskolepaketet. Det innebär att du läser en kurs extra, engelska 6, utöver ditt program och väljer svenska 3 på det individuella valet.
På individuellt val i årskurs 2 kan du välja att läsa en kurs som behövs vid särskild behörighet för att exempelvis kunna studera vidare till sjuksköterska.

Prata gärna med vår studie- och yrkesvägledare. Här hittar du kontaktuppgifter.

Vård- och omsorgscollege

Vi är med i vård- och omsorgscollege vilket är en certifierad samverkan mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildningar som tillsammans skapar attraktiva och moderna verksamheter med hög kvalité. Detta ger eleverna en möjlighet att få den utbildning arbetsgivaren efterfrågar och blir på så vis mer eftertraktade på arbetsmarknaden. Arbetsgivare och utbildningen samverkar för att ordna bra praktikplatser och välutbildade handledare.