Till startsidan
Sunnerbogymnasiet i Ljungby.

Teknikprogrammet

Kontakt: Fredrik Jansson, 0733-75 40 59, fredrik.jansson@skola.ljungby.se

 


Programblad   Informationsblad TE4 Gymnasieingenjör

Ansökan till TE4 – startar ej ht 2019


Teknikprogrammet (TE) är ett högskoleförberedande program och vänder sig till dig som vill arbeta med teknik och tekniska processer. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i teknik och naturvetenskap på högskolan. Du får även högskolebehörighet till fler områden.
Utbildningen är treårig men efter ditt tredje år kan du välja att lägga till ett fjärde år, så kallat TE4. TE4 är en påbyggnadsutbildning som leder till gymnasieingenjörsexamen.

Det här lär du dig på programmet

Du utvecklar dina kunskaper i teknik, fysik, kemi och matematik med fokus på tekniska processer. Du får en bra och bred teknisk allmänbildning, där du lär dig lösa problem både individuellt och i grupp. Du arbetar både teoretiskt och praktiskt, vilket ger dig en förståelse för hur tekniken och teknikutvecklingen påverkar människan och den värld som vi lever i, både idag och imorgon. Du studerar både befintlig teknik och utvecklingen av ny teknik.

Så är programmet upplagt

Gymnasiegemensamma ämnen

På TE är de gymnasiegemensamma ämnena: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk. På de högskoleförberedande programmen läser du fler teoretiska kurser än på yrkesprogrammen.

Programgemensamma karaktärsämnen

Programgemensamma karaktärsämnen är: fysik, kemi och teknik.

Programfördjupning

Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning. Läs strukturplan här.

Inriktning

Design- och produktutveckling,  fokuserar på mekatronik, design, programmering, CAD och konstruktion. Då får du en bred grund och förbereds inför vidare studier och yrkeslivet.
Informations- och medieteknik,
fokuserar på dator- och nätverksteknik, programmering och webbutveckling.

Individuellt val

Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill läsa ur ett stort kursutbud.

TE4 – Fjärde året

När du har gått tre år på Teknikprogrammet kan du välja att söka till TE4, den ettåriga gymnasieingenjörsutbildningen.
Denna ettåriga påbyggnadsutbildning leder till en gymnasieingenjörsexamen som gör dig till en anställningsbar problemlösare.

Har du frågor och funderingar så kontakta gärna Lars Eliasson, ansvarig för fjärde året på Teknikprogrammet : lars.eliasson@skola.ljungby.se

Sista ansökningsdag till TE4 är den 15 maj.

Så här arbetar vi

På programmet söker och bearbetar du information källkritiskt. Du utgår från praktiska arbetsuppgifter som du löser enskilt eller tillsammans med andra, ofta i projektform. Du tränar din förmåga att utveckla nya och kreativa lösningar, och lär dig mer om möjligheterna att driva ett eget företag.

Du tränar dig i att analysera, modellera, simulera, rimlighetsbedöma, utveckla, se samband, dra slutsatser och argumentera för att bättre förstå tekniska system.

På TE är det självklart att använda datorn som ett redskap. I de olika teknikkurserna får du lära dig olika datortillämpningar. Det kan vara fördjupande delar av ordbehandling, kalkylprogram kopplade till tekniska beräkningar, presentationer i form av bildspel, webbdesign med mera. Du får lära dig att göra hus- och industriritningar i CAD, styrteknik med datorer, programmering, digitalteknik. Vill du fördjupa dig inom dessa områden kan du använda dig av det individuella valet. Matematik är ett språk och verktyg inom teknikområdet för att förstå och uttrycka olika samband. När du studerar fysik och kemi kopplar du det till tekniska processer. Därför läser du matematik på hög nivå.

I de olika kurserna arbetar vi ofta med projekt som är en väg in i entreprenörskap. Är du speciellt intresserad av entreprenörskap kan du i åk 2 välja det som individuellt val och starta ett UF-företag (Ung företagsamhet).

Framtiden

Tekniker har alltid haft viktiga och ledande roller i förnyelse och utveckling av näringsliv, produktion och affärsliv.
Teknikprogrammet ger dig en bra grund och behörighet till många olika utbildningar. Inom det tekniska området kan du förutom att läsa ett fjärde år på teknikprogrammet (läs mer ovan), också läsa vidare till högskoleingenjör eller civilingenjör.
Prognoser visar att det kommer vara stor brist på ingenjörer och tekniker framöver. Prognosen pekar på en brist på 50 000 ingenjörer inom en 10-årsperiod.

Gymnasiearbete och praktik

I årskurs 2 får du göra en praktikvecka på ett företag. Där studerar du hur ett företag jobbar ”från idé till färdig produkt”. Under praktiken kan du skapa kontakter inför ditt gymnasiearbete i årskurs 3. På TE genomför vi gymnasiearbetet genom att lösa en verklig uppgift på ett företag.

Entreprenörskap och teknik

Du har möjlighet att fördjupa dig i entreprenörskapets värld med anknytning till teknikområdet. För att tekniken ska utvecklas behöver du utveckla nya och kreativa lösningar för att skapa och möta förändringar i omvärlden. Det kan handla om utveckling av produkter och tjänster inom teknikområdet, både lokalt och globalt. Då är entreprenörskunskaper viktiga att ha med i bagaget.

UF

Som UF-företagare med anknytning till TE kan du starta ett UF-företag inom ditt område. Du kan exempelvis utveckla produkter för försäljning.

Programmet kan kombineras med NIU

Den nationella idrottsutbildningen är ett utmärkt alternativ för dig som är eller vill bli elitidrottare. Läs mer om NIU här.

Tänk på…

Om du vill ha särskild behörighet till en viss högskoleutbildning är det viktigt att planera dina studier.

Prata gärna med vår studie- och yrkesvägledare. Här hittar du kontaktuppgifter.

Det här säger våra elever!

  • Mycket nytt och annorlunda mot 9:an vilket är kul, och att det är praktiskt arbete men samtidigt en seriös utbildning
  • Att få lära sig programmera och bakgrunden till tekniken, och hur man får det att funka
  • Många i klassen är studiemotiverade, och då är det lättare att bli det själv
  • Programmet ger mig breda kunskaper och öppnar många dörrar. Bra lärare och givande lektioner!
  • Jag ville skapa och designa, därför blev det teknikprogrammet
  • Teknikprogrammet är en bra grund för universitetet och jag gillar matte och fysik
  • Jag ville ha en bred utbildning, och så har jag alltid velat bli arkitekt, vilket jag får rätt utbildning till på teknik