Till startsidan

Samhällsvetenskapsprogrammet

Kontakt: Sofie Essestam, 0372-78 40 55, sofie.essestam@skola.ljungby.se

Programblad


Samhällsvetenskapsprogrammet, SA, är ett högskoleförberedande program som leder till en högskoleförberedande examen.  Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av hur människan och samhället utvecklas och fungerar idag på olika sätt. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område.

Det här lär du dig på programmet

Du utvecklar dina kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen. Du lär dig om hur individen och samhället samspelar och hur människans livsvillkor har förändrats under historien. Du studerar människan både som individ, gruppmedlem och samhällsmedborgare. Du studerar samhällets strukturer, verksamheter och funktioner. Du får reflektera över frågor om demokrati, kommunikation, etik, genus, miljö och makt ur ekonomiska, sociala och politiska aspekter.

Så är programmet upplagt

Gymnasiegemensamma ämnen

På samhällsvetenskapsprogrammet är de gymnasiegemensamma ämnena: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk. På de högskoleförberedande programmen läser du fler teoretiska kurser än på yrkesprogrammen.

Programgemensamma karaktärsämnen

Filosofi, moderna språk och psykologi.

Programfördjupning

Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet och det kallas programfördjupning. Läs strukturplan här.

Inriktning

Samhällsvetenskap Fördjupar dina kunskaper inom samhällsvetenskaperna. Du lär dig mer om samhällsstrukturer och människors livsvillkor utrifrån olika nivåer och perspektiv. Du fördjupar dina studier inom samhällsvetenskap, historia, geografi och religion. Du jobbar ämnesövergripande med olika medier för att få en helhetsbild av samhälle och kultur.

Beteendevetenskap Erbjuder kurser som sociologi och ledarskap och organisation. Du får möjlighet att studera människor, utveckla din ledarskapsförmåga och fördjupa dig i olika grupprocesser.

Individuellt val

Du har även individuellt val där du väljer vad du vill läsa utifrån vårt stora kursutbud.

Så här arbetar vi

På programmet utvecklar du ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt där du lär dig att avgöra om påståenden är grundade på fakta och urskilja värderingar i olika typer av källor. Du söker, sovrar och bearbetar information med källkritiska metoder.

Här är människan, samhället, kommunikation och media i fokus. Du lär dig om olika samhällsstrukturer, samhällsfunktioner, hur människa och samhälle ska fungera tillsammans. Vi går in på demokrati, etik, kommunikation, genus och miljö. Vi studerar samhället utifrån olika perspektiv: makt, ekonomiska, politiska och historiska. Här får du nya utmaningar och kan fördjupa dig i intressanta samhällsfrågor. Du lär dig producera budskap och presentationer med modern teknik och interaktiva medier.

Du utvecklar din förmåga att samarbeta, vara kreativ, arbeta självständigt, ta ansvar, se möjligheter, ta initiativ och omsätta idéer till praktisk handling.

På SA utvecklar du ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. Du lär dig formulera och utreda frågeställningar, använda teorier och metoder och diskutera möjliga lösningar på samhällsvetenskapliga problem. Dessutom utvecklar du ditt språk, både i svenska och i engelska. Det här har du stor nytta av när du kommer ut i högskolans och universitetens värld.

Vi har god kontakt med olika samhällsfunktioner och näringslivet, både lokalt och nationellt. Därför erbjuder vi dig verklighetsförankrade studier. Du har dessutom möjlighet att delta i studiebesök, FN-rollspel och diskutera med inbjudna föreläsare.

Det här säger våra elever!

”Att gå samhällsprogrammet förberedde mig på flera sätt inför framtiden. Det gav mig förutom högskolebehörighet även vettig och användbar kunskap om hur hela världen fungerar och hänger ihop. Både på ett bredare plan och mer i detalj.”

”Samhällsprogrammet har förberett mig extremt mycket inför framtiden. Det var där mitt politiska engagemang startade och där jag kunde bolla mina idéer med erfarna och duktiga lärare samt få lära mig andra viktiga saker om samhället och om hur det styrs.”

Framtiden

SA ger dig en bra grund för vidare studier på högskola eller universitet om du exempelvis vill utbilda dig inom:
Information; t ex journalist, översättare, tolk, informatör, projektledare), undervisning
Rättsväsendet och bevakning; t ex polis, jurist, åklagare, fartygsbefäl, flygledare, brandingenjör
Personlig och administrativ service; t ex konsumentvägledare, flygvärdinna/värd, turistinformatör, konferensvärd, resledare eller löne- och personalassistent.
Politik; t ex minister riksdagsledamot, landtingsråd, kommunalråd, statssekreterare eller politisk sekreterare
Köpa, sälja och marknadsföring; t ex resesäljare, inköpare, försäkringsförmedlare, marknadsassistent, rekryterare, fastighetsmäklare eller mediesäljare.
Undervisning; t ex grundskolelärare, speciallärare, trafiklärare, cirkelledare eller gymnasielärare.
Råd och stöd; t ex friskvårdsinspektör, kriminalvårdare, socionomyrken, präst, kurator, arbetsterapeut, studie och yrkesvägledare eller familjerådgivare.

Gymnasiearbete

I slutet av utbildningen ska du göra ett gymnasiearbete. Där får du formulera en frågeställning, planera, genomföra och utvärdera ett större arbete som utgår från viktiga kunskapsområden på programmet.

UF – ung företagsamhet

Som UF-företagare med anknytning till SA finns möjlighet att starta ett UF-företag inom många olika områden. Du väljer då kursen entreprenörskap i det individuella valet och driver där UF-företag. Tidigare elever har drivit företag med tillverkning av almanackor, spel och bakverk, drivit reseföretag och ordnat föreläsningar med mera.

Kunskapskrav

Du är behörig till Samhällsvetenskapsprogrammet om du i ditt slutbetyg från grundskolan har lägst betyget godkänt/E i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik samt geografi, historia, samhällskunskap och religionskunskap och ytterligare fem ämnen (vilka som helst).

Programmet kan kombineras med NIU

Den nationella idrottsutbildningen är ett utmärkt alternativ för dig som är eller vill bli elitidrottare. Läs mer om NIU här.

Tänk på…

Om du vill ha särskild behörighet till en viss högskoleutbildning är det viktigt att planera dina studier. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare om du vill studera vidare på högskolan.

Prata gärna med vår studie- och yrkesvägledare. Här hittar du kontaktuppgifter.