Till startsidan

På gång

Skolstart 20 augusti

Årskurs 1

Upprop i aulan klockan 8.15 för följande program:

 • Barn och fritidsprogrammet
 • Industritekniska programmet
 • Fordon- och transportprogrammet
 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • El- och energiprogrammet
 • Teknikprogrammet
 • Introduktionsprogrammen

Upprop i aulan klockan 9.00 för följande program:

 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Handels- och administrationsprogrammet
 • Ekonomiprogrammet
 • Vård- och omsorgsprogrammet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet

Lunch serveras.

Årskurs 2
Börjar med lunch kl. 11.30, lektion kl. 12.30-15.30 i klassrum. Anvisning till klassrum kommer finnas i entrén.

Årskurs 3
Börjar med lunch kl. 11.50, lektion kl. 12.30-15.30 i klassrum. Anvisning till klassrum kommer finnas i entrén.

Gymnasiesärskolan 
Börjar kl. 08.15. Lunch serveras som vanligt.

Vuxenutbildningen
Vuxenutbildningen börjar den 24 augusti. Upprop kl. 13.00 i Spegelsalen.

Skolskjuts
Abonnerade skolskjutsar går första skoldagen. Berörda elever får information. De gymnasieelever som reser med Länstrafiken Kronoberg kan åka utan busskort läsårets tre första dagar. Fotolegitimation krävs. Eleverna får busskort genom expeditionen på Sunnerbogymnasiet.

 

Information för vårdnadshavare
med ungdomar i årskurs 1

Måndag 27 augusti 2018
I Sunnerbogymnasiets aula klockan:

 Kl. 18.00 för vårdnadshavare till elever på

 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Handel- och administrationsprogrammet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Introduktionsprogrammen

 Kl. 18.45 för vårdnadshavare till elever på

 • El- och energiprogrammet
 • Fordons- och transportprogrammet
 • Industritekniska programmet
 • Teknikprogrammet
 • Ekonomiprogrammet
 • Vård- och omsorgsprogrammet