Till startsidan
Sunnerbogymnasiet i Ljungby.

Naturvetenskapsprogrammet

Kontakt: Sven-Arne Björåker, 0372-78 40 67, sven-arne.bjoraker@skola.ljungby.se
Anette Poulsen Johansson, 0372-78 40 57, annette.m.johansson@skola.ljungby.se

Programblad


Naturvetenskapsprogrammet, NA, är ett högskoleförberedande program. Om du är intresserad av naturvetenskap, matematik och samhällsfrågor och nyfiken på hur saker fungerar – då ska du välja NA. Det förutsätts att du tar egna initiativ och ansvar för dina studier. En högskoleförberedande examen från NA ger dig en bred och bra grund med stora möjligheter till framtida studier både i Sverige och utomlands.

Det här lär du dig på programmet

Du utvecklar dina kunskaper om sammanhang i naturen, livets villkor, fysikaliska fenomen, kemiska processer och matematik. Du lär dig om modeller som utvecklas i samspelet mellan experiment och teori. Du lär dig om naturvetenskapen ur ett historiskt och nutida perspektiv genom bland annat aktuell forskning.

På NA är naturvetenskap, matematik, samhällsfrågor och problemlösning i fokus. Här hittar du svaren på varför solen är gul, om det finns blått blod och varför ett parti har olika färger och symboler. Du får vara kreativ, nyfiken och lösa problem. Vi blandar teori med experiment, laborationer och fältstudier. På så sätt blir du van vid att arbeta med modern teknik och utrustning inom det naturvetenskapliga området. Du använder datorn som analysverktyg i undervisningen.

Du lär dig sammanhang i naturen, livets villkor, fysikaliska fenomen och skeenden och kemiska processer. Eftersom matematik är ett av naturvetenskapens viktigaste verktyg har du möjlighet att studera matematik på hög nivå.

Här utvecklar du ett naturvetenskapligt förhållningssätt genom att diskutera naturvetenskapens roll i samhället utifrån ett etiskt perspektiv och tar del av diskussioner i forskningsvärlden. Du utvecklar ditt språk, både i svenska och engelska, inom naturvetenskaps- och matematikområdet. Du blir duktig på att argumentera, diskutera och utföra analyser.

Så är programmet upplagt

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, religionskunskap, samhällskunskap, svenska eller svenska som andraspråk.

Programgemensamma karaktärsämnen

Biologi, fysik, kemi och moderna språk.

Programfördjupning

Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning. Här kan du läsa strukturplan för NA.

Inriktning

Naturvetenskap fokuserar på biologi, kemi, fysik och matematik. Du ges möjlighet till fördjupade studier inom dessa områden. Du jobbar både teoretiskt och praktiskt för att utveckla dina kunskaper än mer. Inriktningen ger dig den bredaste kunskapen och förbereder dig för vidare studier inom många olika yrken.

Naturvetenskap och samhälle fokuserar på biologi eller fysik samt geografi och samhällskunskap. Du ges möjlighet till fördjupade studier inom ett naturvetenskapligt område och de samhällsvetenskapliga områdena. Inriktningen ger en bra grund för vidare studier till många olika yrken.

Individuellt val

Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill läsa.

Så här arbetar vi

På programmet utvecklar du ett naturvetenskapligt förhållningssätt där du lär dig att tänka kritiskt, resonera logiskt, lösa problem och göra systematiska iakttagelser. Du värderar olika källor och skiljer på påståenden som är baserade på vetenskaplig och icke vetenskaplig grund. Du arbetar praktiskt med experiment, laborationer och fältstudier.

Du stimulerar din nyfikenhet, kreativitet och förmåga till analytiskt tänkande. Du får god vana att använda modern teknik och utrustning.

Under din studietid ingår studiebesök och studieresor. Dessutom är vi ute och gör exkursioner i närområdet.

Det här säger våra elever!

“Det är kul när man inser hur mycket man faktiskt lär sig.”

Framtiden

Med en examen från NA har du en mycket bred grund som ger dig stora valmöjligheter till vidare studier på högskola eller universitet. Du kan exempelvis läsa vidare inom medicin, juridik, kemi, biologi, miljö, ingenjörsyrken och ekonomiyrken.

Gymnasiearbete

I slutet av utbildningen gör du ett gymnasiearbete. Där får du formulera en frågeställning, planera, genomföra och utvärdera ett större arbete som utgår från viktiga kunskapsområden på programmet.

Tänk på…

Om du vill ha särskild behörighet till en viss högskoleutbildning är det viktigt att planera dina studier. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare om du vill studera vidare på högskolan.
Kontaktuppgifter finns här.