Till startsidan
Studentutspring

Möjlig-heternas skola

Sunnerbogymnasiet med ca 1300 elever är en attraktiv och populär skola.

Här på webben kan du läsa om alla utbildningar vi har att erbjuda: från samhällsvetenskap, naturvetenskap och teknik till bygg och handel. Sammanlagt erbjuder vi 11 olika nationella program. Hos oss finns den kreativitet, kompetens, den bredd och de möjligheter som krävs för att ge dig en bra, konkurrenskraftig utbildning och en god förberedelse både för högskolestudier och för ett spännande yrkesliv.

För varje utbildning har vi angett en person som du kan kontakta om du vill veta mer.

Våra ledord:
Kunskap, respekt och framtidstro!

Kvalitetsutmärkelser

Vi har genom åren fått många bevis på vår goda kvalitet genom utmärkelser av olika slag. Allra roligast är förstås det erkännande eleverna själva ger sin skola när de svarar på enkäter. Där har vi riktigt bra resultat!

Här kommer exempel på andra fina utmärkelser som vi har fått under de senaste åren:

Bästa gymnasieutbildningen enligt Svensk näringsliv fick vi motta i februari 2013
Svenskt näringsliv utsåg oss till länets bästa gymnasieutbildare. Vilket vi är otroligt stolta över.

Årets lärare 2013
Mia Johansson, lärare på Sunnerbogymnasiet, fick på SM i Ung företagsamhet ta emot utmärkelsen Årets lärare. Mia har ansvarat för UF-företagandet på skolan och fick priset med följande motivering:

”Med språket som bas och ett brett samarbete mellan de olika programmen har hon lyckats Få 12 av 14 program att arbeta med UF. Resultatet är att eleverna blivit modigare och har fått lära sig vikten av kontaktnät. Allt som behövs för att skapa Sveriges framtid”.

Branschrekommenderad skola
Sedan flera år tillbaka har Sunnerbogymnasiet utmärkelsen Branschrekommenderad skola inom Bygg- och anläggningsprogrammet. Utmärkelsen tilldelas skolor som tillgodoser branschens krav genom sin höga kvalitet på yrkesutbildningen.

UR-skola
Vi är sedan flera år en UR-skola vilket innebär att vi samarbetar med UtbildningsRadion. Vi får möjlighet till förhandsinformation om UR:s utbud och programproduktion, och ett pedagogiskt samarbete som ger inspiration och kompetensutveckling i det dagliga arbetet.

Vi är 5:e bäst i landet på att motverka avhopp från gymnasiet!

Certifieringar

Vi har utbildningar och verksamheter som är särskilt kvalitetsmärkta genom certifieringar. De har fått sin kvalitetsstämpel genom att uppfylla de höga krav som ställs på verksamheten.

Här är några av de certifieringar/utmärkelser som finns inom Sunnerbogymnsaiet idag:

Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU)

 

Sunnerbogymnasiet är certifierade att bedriva Nationellt godkänd idrottsutbildning inom 1 idrott. Certifieringen utfärdas av Skolverket och omfattar idrotten ishockey.

För att utbildningen ska godkännas som nationell idrottsutbildning ska den ha en tydlig elitidrottskaraktär, ett etablerat samarbete med samt tillstyrkas av berört specialidrottsförbund. Beslutet från Skolverket anger hur många elever inom idrotten som får antas och gäller i sex år.

Målsättning

Målsättningen med verksamheten är att ungdomar ska kunna kombinera elitinriktad idrottsträning med studier på gymnasienivå. Uttagna elever ska på sikt kunna nå nationell elit.

Specialidrott

Elever på NIU läser 500-700 poäng Specialidrott. Specialidrott har tydlig elitidrottskaraktär och får endast ges av skolor som har certifierats av Skolverket. Ämnet Specialidrott behandlar metoder och teorier för prestationsutveckling mot elitnivå.

 

Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgsprogrammet på Sunnerbogymnasiet är ett certifierat Vård- och omsorgscollege, VO-college.

Inom VO-College samverkar utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund för att trygga framtida personal- och kompetensförsörjning inom vård och omsorg. Elever på Vård- och omsorgsprogrammet kommer därmed gynnas bland annat av fortsatt god tillgång till arbetsplatsförlagt lärande av god kvalitet med kompetenta handledare och elever som fullföljt programmet och har godkända betyg i minst 2500 poäng, där de gemensamma karaktärsämneskurserna på 650 poäng är obligatoriska, kommer att erhålla ett diplom.

VO-College som organisation verkar för att fler ska utbilda sig inom vård och omsorg. En nära koppling mellan utbildningsanordnare och arbetsliv ska verka för att utbildningarna är verklighetsanpassade och aktuella.

Det ökade antalet äldre kommer att leda till ökat behov av personal inom vård och omsorg.

Läs mer på: www.vo-college.se