Till startsidan

Kontakt

Sunnerbogymnasiet är en kommunal skola i Ljungby kommun

Axel Roothsgatan 13
341 41 Ljungby
Tel. 0372-78 40 00, 78 40 10
Fax: 0372-861 32
sunnerbogymnasiet@skola.ljungby.se
www.facebook.com/sunnerbogymnasiet

Rektorer

Jimmie Nilsson
Gymnasiechef
rektor för Gymnasiesärskola
Tel. 0372-78 40 01
E-post: jimmie.nilsson@skola.ljungby.se

Olof Gustafsson
rektor för BA, EE, ES, FT, SA
Tel. 0372-78 40 02
E-post: olof.gustafsson@skola.ljungby.se

Caroline Öman
rektor för IN, NA, TE, BF
Tel. 0372-78 40 05
E-post: caroline.oman@skola.ljungby.se

Jakob Wide
rektor för  VO, Vuxenutbildningen
Tel. 0372-78 40 03
E-post: jakob.wide@skola.ljungby.se

Agnetha Abrahamsson
rektor för EK, HA, IM
Tel. 0372-78 40 04
Mobil. 0733-75 40 04
E-post: agnetha.kvistabrahamsson@skola.ljungby.se

Studie- och yrkesvägledare

Sofia Ny
SA, BA, BF
Tel.
E-post: sofia.ny@skola.ljungby.se

Maria Persson
VO, NA, TE, IN, GySär
Tel. 0733-75 40 28
E-post: maria.persson@skola.ljungby.se

HannaMaria Stubbe Teglbjærg
FT, EE, EK, HA
Tel. 0372-78 40 14
E-post: hannamaria.stubbe-teglbjaerg@skola.ljungby.se

Susanne Helander
IM, vuxenutbildningen
Tel. 0372-78 40 13
Epost: susanne.helander@skola.ljungby.se

Jeanette Hägg
Vuxenutbildningen
Tel. 0372-78 40 61
E-post: jeanette.hagg@skola.ljungby.se

Lena Eng-Bengtsson
Svenska för invandare, sfi
Tel. 0372-78 40 29
E-post: lena.engbengtsson@skola.ljungby.se

 

Frånvaroanmälan
Tel. 0515-77 73 20