Till startsidan

Kontakt

Sunnerbogymnasiet är en kommunal skola i Ljungby kommun.

loggor topp

 

Adress
Axel Roothsgatan 13
341 41 Ljungby
Tel. 0372-78 40 00, 78 40 10
Fax: 0372-861 32
sunnerbogymnasiet@skola.ljungby.se
www.facebook.com/sunnerbogymnasiet
www.youtube.com/sunnerbogymnasiet

Sjukanmälan: 0372-804 36

Rektorer

Jimmie Nilsson
Gymnasiechef
rektor för Gymnasiesärskola
Tel. 0372-78 40 01
E-post: jimmie.nilsson@skola.ljungby.se

Olof Gustafsson
rektor för BA, EE, ES, FT, SA
Tel. 0372-78 40 02
E-post: olof.gustafsson@skola.ljungby.se

Caroline Öman
rektor för IN, NA, TE
Tel. 0372-78 40 05
E-post: caroline.oman@skola.ljungby.se

Jakob Wide
rektor för  VO, Vuxenutbildningen
Tel. 0372-78 40 03
E-post: jakob.wide@skola.ljungby.se

Agnetha Abrahamsson
rektor för BF, EK, HA, IM
Tel. 0372-78 40 04
Mobil. 0733-75 40 04
E-post: agnetha.kvistabrahamsson@skola.ljungby.se

Studie- och yrkesvägledare

Malin Neimark
EE, ES, FT, SA, Vuxenutbildningen
Tel. 0733-75 40 32
E-post: malin.neimark@skola.ljungby.se

Elin Larsson
IN, NA, TE
Tel. 0733-75 40 28
E-post: elin.larsson@skola.ljungby.se

HannaMaria Stubbe Teglbjærg
BF, EK, HA, VO
Tel. 0372-78 40 14
E-post: hannamaria.stubbe-teglbjaerg@skola.ljungby.se

Susanne Helander
BA, IM
Tel. 0372-784013
Epost: susanne.helander@skola.ljungby.se

Jeanette Hägg
Vuxenutbildningen
Tel. 0372-78 40 61
E-post: jeanette.hagg@skola.ljungby.se

Lena Bengtsson
Svenska för invandare, sfi
Tel. 0372-78 40 29
E-post: lena.bengtsson@skola.ljungby.se