Till startsidan
Sunnerbogymnasiet i Ljungby.

Introduktionsprogrammen

Kontakt: Carina Magnusson, Tel. 0372-78 40 45 e-post: carina.magnusson@skola.ljungby.se

Programblad


Introduktionsprogrammen är för dig som inte har godkänt i ämnen som krävs för att komma in på gymnasiet.

Det finns fem introduktionsprogram: Preparandutbildning, Yrkesintroduktion, Programinriktat individuellt val, Språkintroduktion och Individuellt alternativ.

Preparandutbildning
Preparandutbildning är en ettårig utbildning för dig som har målet att bli behörig till ett nationellt program. Inom preparandutbildningen erbjuds du att läsa de ämnen som du behöver för att bli behörig till ett nationellt program.

Yrkesintroduktion
Yrkesintroduktion erbjuder både gymnasiekurser på yrkesprogram och studier på grundskolenivå. Det är en treårig utbildning för dig som vill varva teori och praktik.

Yrkesintroduktioner erbjuds på följande program:
– Barn- och fritidsprogrammet
– Hantverksprogrammet
– Industritekniska programmet

Programinriktat individuellt val (PRO)
PRO är en förkortning för Programinriktat individuellt val. PRO är möjligheten för dig som endast saknar godkänt i ett kärnämne och har bra meritpoäng i övrigt.
Det innebär att du läser ett yrkesprogram tillsammans med klasskompisar i alla ämnen förutom det ämnet som du saknar godkänt i från grundskolan. Det ämnet läser du enskilt för att nå godkänt.

PRO-platser kan enbart erbjudas på de program där det finns lediga platser när intaget är klart.

Språkintroduktion
Språkintroduktion är en utbildning för dig som har kommit sent till Sverige och behöver förbättra dina kunskaper i svenska språket. Det förbereder dig för vidare studier eller yrkesliv.

Individuellt alternativ
Individuellt alternativ kan du välja om ovanstående inriktningar inte överensstämmer med dina behov, önskemål och framtidsplaner. Din studieplan skräddarsys och kan innehålla både teoretiska studier och praktik.

Kontakta studie- och yrkesvägledare om du vill veta mer.