Till startsidan
Sunnerbogymnasiet i Ljungby.
Sunnerbogymnasiet i Ljungby.

Industritekniska programmet

Kontakt: Anders Andersson, 070 403 86 11, anders.andersson@skola.ljungby.se

Programblad


På Industritekniska programmet, IN, lär du dig processinriktad och maskinell materialbearbetning, svetsning, driftsäkerhet och underhåll. Din valda inriktning bestämmer vilket område du fördjupas inom. Efter avklarad examen är du anställningsbar inom ditt yrkesområde, men du kan också studera vidare på yrkeshögskola eller högskola. För vidare studier vid högskola har du möjlighet att komplettera med kurser för att få högskolebehörighet.

Det här lär du dig på programmet

På Industritekniska programmet, IN, lär du dig processinriktad och maskinell materialbearbetning, svetsning, driftsäkerhet och underhåll. Din valda inriktning bestämmer vilket område du fördjupas inom. Efter avklarad examen är du anställningsbar inom ditt yrkesområde, men du kan också studera vidare på yrkeshögskola eller högskola. För vidare studier vid högskola har du möjlighet att komplettera med kurser för att få högskolebehörighet.

Så är programmet upplagt

Gymnasiegemensamma ämnen

På yrkesprogrammen är de gymnasiegemensamma ämnena: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk. På yrkesprogrammen läser du fler yrkesämnen, så kallade karaktärsämnen, och mindre av de ämnen du läst i grundskolan.

Programgemensamma karaktärsämnen

Programgemensamma karaktärsämnen är: industritekniska processer, människan i industrin, produktionskunskap och produktionsutrustning.

Programfördjupning

Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning. Här kan du läsa strukturplanen för IN. 

Inriktning

Produkt- och maskinteknik: På Produkt- och maskinteknik lär du dig hantera verktyg, industriella utrustningar t ex CNC-maskiner och hantera och bearbeta olika material. Efter inriktningen kan du jobba som maskinoperatör, där du också behöver veta en hel del om bedömningar av produktens utformning och kvalitet. Du kan också välja att jobba med mer produktnära arbete som design, konstruktion och produktion. Inriktningen förbereder dig för jobb som exempelvis CNC-operatör, maskinställare, montör och produktionstekniker

Svetsteknik: Svetsteknik fokuserar på kunskap om olika svetstekniker, plåtbearbetning och andra närliggande arbetsmoment. Inriktningen kan leda dig till jobb som svetsare inom många olika yrken, och dessutom som godkänd internationell svetsare. Inriktningen förbereder dig för jobb som exempelvis svetstekniker, produktionstekniker och montör.

Individuellt val

Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill läsa.

Så här arbetar vi

Programmet utgår från arbetsuppgifter som du löser enskilt eller tillsammans med andra. Du tränar din förmåga att ta initiativ och vara kreativ, och lär dig om hur man samarbetar inom olika företag och om möjligheterna att driva ett eget företag. Du tränar dig i att planera, genomföra, dokumentera och utveckla arbetet.

På IN jobbar du med industriell teknik och industriteknisk produktion. Du lär dig använda olika svetsmetoder, CNC-maskiner och teknisk datautrustning. Du bearbetar material, hanterar industritekniska processer och arbetar med kvalitetssäkring. Vi jobbar utifrån ett helhetsperspektiv i den industriella verksamheten. På så sätt ser du sammanhangen i produktionsleden, produktionsutrustningens funktion, användning och skötsel inom industriell teknik. Regler, noggrannhet och säkerhet är viktigt och återkommer i allt vi gör.

Utöver yrkeskunnande är det viktigt att du är flexibel och kan lösa problem. Du lär dig planera, genomföra, dokumentera, utvärdera och utveckla ditt arbete. Du lär dig branschens fackspråk, att ta ansvar, jobba självständigt och utföra ditt yrkeskunnande med hög kvalitet. Vi har ett bra samarbete med företag i regionen som bidrar till din utveckling och gör att du får en branschanpassad utbildning. När du är ute på APL (arbetsplatsförlagt lärande) får du dessutom inblick i företagandets villkor.

Vi har stora lokaler med modern teknik och bra utrustning där du övar dina praktiska färdigheter. När du kommer ut på APL fortsätter du din utbildning på företagens utrustning.

Framtiden

Svetstekniker, produktionstekniker och montör är exempel på yrken som står öppna för de som tagit studenten från industritekniska programmet.

APL – Arbetsplatsförlagt lärande

En viktig del av din utbildning är APL. APL står för Arbetsplatsförlagt lärande vilket innebär att du som elev får komma ut i verkligheten och följa olika verksamheter. Ofta ger APL goda kontakter med de lokala företagen och i många fall arbete efter avslutad utbildning. På IN har du 15 veckors APL, fördelat på 5 veckor under hösten i årskurs två och 5 veckor vardera på hösten och våren i årskurs tre.

Vi har nära kontakt med arbetslivet i Ljungby. Det gör att vi kan erbjuda dig goda APL- möjligheter. Du är ute på APL både i årskurs två och tre. Många av våra elever kommer tillbaka till sitt APL-företag för sommarjobb under gymnasietiden eller för en anställning efter examen.

Företag vi samarbetar med inom inriktning svets är: Ljungby maskin, Swetruck med mera.

Företag vi samarbetar med inom inriktning Produkt och maskinteknik är: Ljungby CNC, Tutaryds mekaniska med flera.

Gymnasiearbete

I slutet av industritekniska programmet ska du göra ett gymnasiearbete inom ditt valda yrkesområde. Där får du visa att du har de kunskaper som behövs för att börja jobba med det du utbildat dig till.

UF

Som UF-företagare med anknytning till IN kan du starta ett UF-företag inom ditt område. På så sätt skaffar du egna kunder och riktiga jobb och uppnår än högre kompetens. Dina färdigheter avgör hur pass avancerat ditt företag kan vara. Tidigare elever har tillverkat olika produkter för försäljning.

Tänk på…

Om du vill ha grundläggande högskolebehörighet är det viktigt att du planerar dina studier. Du behöver då läsa ytterligare två kurser i svenska eller svenska som andraspråk och en kurs i engelska. Då har du alltid rätt att använda det individuella valet, men även att utnyttja möjligheten med utökat program. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare om du vill studera vidare. Kontaktuppgifter finns här.