Till startsidan

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan i Ljungby erbjuder nationellt program och individuellt program med flexibla lösningar som i den mån är möjligt anpassas individuellt efter elevens önskemål. Vår målsättning är att utveckla och fördjupa elevernas kunskaper. Gymnasiesärskolan på Sunnerbogymnasiet har behöriga lärare och varje elev har individuell studieplan.

Nationellt program

  • Programmet för administration, handel och varuhantering

Programmet för administration, handel och varuhantering är ett yrkesinriktat program. Utbildningen ska utveckla elevernas färdigheter att utföra arbetsuppgifter inom administration, handel och varuhantering där service och kommunikation är centralt. Utbildningen ska utveckla elevernas förmåga att använda IT och digital teknik på ett situationsanpassat sätt. Under utbildningen erbjuds eleverna arbetsplatsförlagt lärande APL. På nationellt program ingår gymnasiesärskolegemensamma ämnen, programgemensamma ämnen, programfördjupning och individuella val. Programfördjupning bidrar till specialiserande kunskaper för arbete inom administrativt arbete, försäljning och service Trafikantkunskap är ett exempel på individuell valbar kurs. Utbildning har ett direkt samarbete med det nationella yrkesprogrammet handel och administration.

Individuella programmet

Individuella programmet i gymnasiesärskolan är en utbildning som är anpassat efter elevernas behov och förutsättningar. Eleverna studera ämnesområden istället för ämnen. Utbildningen ska ge kunskaper för ett aktivt och självständigt liv som möjligt för att kunna delta i samhällslivet. På Sunnerbogymnasiet finns möjligheter att läsa enstaka ämnen på nationellt program utöver ämnesområdena på det individuella programmet. Det individuella programmet har för verksamheten egna anpassade moderna lokaler på Sunnerbogymnasiet.

Ansökan

Ansökan görs på en blankett som du hittar via länken E-tjänster och blanketter. Välj sedan ingången Barn och utbildning.