Till startsidan

Gymnasiesärskola

Kontakt:

Gymnasiesärskolan ska kunna möta varje elevs förutsättningar och behov. Sunnerbogymnasiet är en skola av hög kvalitet som tillgodoser i möjligaste mån den enskilda elevens behov och önskemål. Gymnasiesärskolan ska ge förutsättningar för ökad samhällsgemenskap och delaktighet som ger goda förberedelser för arbetslivet och ett meningsfullt vuxenliv. På Sunnerbogymnasiet finns ett samarbete mellan gymnasiesärskolan och gymnasieskolan. Utbildningen på gymnasiesärskolan följer en tydlig struktur för att ge en likvärdig nationell utbildning.

Det lär du dig på gymnasiesärskolan

Du ska få en god grund för yrkesliv och fortsatta studier, personlig utveckling och deltagande i samhället. Sunnerbogymnasiet erbjuder nationellt program och individuellt program med flexibla lösningar och i den mån det är möjligt anpassas programmet individuellt efter elevens önskemål. Vår målsättning är att utveckla och fördjupa elevens kunskaper.

Så här arbetar vi

På gymnasiesärskolan har varje elev en individuell studieplan. På Sunnerbogymnasiet finns möjlighet att läsa enstaka ämnen på nationellt program utöver ämnesområden. Gymnaiesärskolan har för verksamheten anpassade och moderna lokaler.

Ansökan

Ansökan görs via gymnasieantagningens hemsida.
Sista ansökningsdag är 15 februari.
Frågor om ansökan till gymnasiesärskolan besvaras av:

Jimmie Nilsson, gymnasiechef          Tel: 0372-78 40 01
Yvonne Johansson, lärare                 Tel: 0372-78 40 70

Så här är programmen uppbyggda

Individuella programmet

Ämnesområden:

 • Estetisk verksamhet
 • Hem och konsumentkunskap
 • Idrott och hälsa
 • Individ och samhälle
 • Språk och kommunikation
 • Natur och miljö
 • Praktik
 • UF – på gymnasiesärskolan kan du starta och driva ett UF.

Individuella programmet i gymnasiesärskolan är en utbildning som är anpassat efter elevernas behov och förutsättningar. Eleverna studerar ämnesområden istället för ämnen. Utbildningen ska ge kunskaper för ett så aktivt och självständigt liv som möjligt för att kunna delta i samhällslivet. På Sunnerbogymnasiet finns möjligheter att läsa enstaka ämnen på nationellt program utöver ämnesområdena på det individuella programmet. Programblad för individuella programmet. Lättläst programblad för individuella programmet.

Nationellt program

För närvarande erbjuder vi Programmet för administration, handel och varuhantering men vi anpassar efter ditt intresse. Ta kontakt med din studie- och yrkesvägledare på din skola eller Yvonne Johansson på Sunnerbogymnasiet för mer information.

Programmet för administration, handel och varuhantering

 • Gymnasiesärskolegemensamma ämnen 900 p
 • Programgemensamma ämne 500 p
 • Programfördjupning 800 p
 • Gymnasiesärskolearbete 100 p
 • Individuellt val 200 p

Programmet för administration, handel och varuhantering är ett yrkesinriktat program. Utbildningen ska utveckla elevernas färdigheter att utföra arbetsuppgifter inom administration, handel och varuhantering där service och kommunikation är centralt. Utbildningen ska utveckla elevernas förmåga att använda IT och digital teknik på ett situationsanpassat sätt. Under utbildningen erbjuds eleverna arbetsplatsförlagt lärande, APL På nationellt program ingår gymnasiesärskolegemensamma ämnen, programgemensamma ämnen, programfördjupning och individuella val. Programfördjupning bidrar till specialiserade kunskaper för arbete inom administration, försäljning och service. Trafikantkunskap är ett exempel på individuell valbar kurs. Utbildningen har ett direkt samarbete med det nationella yrkesprogrammet handel och administration.
Programblad för Administration, handel och varuhantering
Lättläst programblad för Administration, handel och varuhantering.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Utifrån elevens val av de nationella programmen erbjuder vi APL som är anpassat för yrkesområdet.

Gymnasiesärskolearbete

Gymnasiesärskolearbetet visar att eleven är väl förberedd för ett yrkesområde som programmet är inriktat mot. Eleven ska visa förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet.