Till startsidan
Sunnerbogymnasiet i Ljungby.

Ekonomiprogrammet

Kontakt: Marie Johansson, 0372-78 40 58, marie.johansson@skola.ljungby.se

Programblad


Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program där du bland annat lär dig om samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. Du får kunskap om olika ekonomiska förhållanden i samhället och vi går också in på grunderna för internationella sammanslutningar och avtal. Ekonomi är ett världsomfattande område och de ekonomiska sambanden i världen är komplexa.

Det här lär du dig på programmet

På Ekonomiprogrammet läser du både ekonomiska och juridiska kurser. När du arbetar inom ekonomiområdet i framtiden är det viktigt att känna till juridikens värld och vice versa. Du lär dig om det svenska rättssystemet, lagar och andra förordningar som styr eller påverkar företag, organisationer och privatliv. Här utvecklar du ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. Du övar dig i att dra slutsatser, argumentera och presentera projekt och resultat. Du lär dig om ekonomiområdets begrepp, teorier och modeller. Du utvecklar ett nyanserat och rikt språk som blir ett verktyg i dina studier och i ditt framtida arbetsliv.

När du studerar på ekonomiprogrammet har du möjlighet att uppnå diplomering, att bli ”diplomerad Gymnasieekonom”. I denna utbildning ingår ett verklighetsbaserat lärande i form av att eleverna driver övningsföretag och att de har ett fadderföretag på orten och där jämför egna erfarenheter med hur det fungerar på ett riktigt företag. Dessutom krävs minst 600 poäng  i ekonomiska ämnen, minst steg 2 i moderna språk och att eleven har fått lägst betyget E i samtliga kurser på programmet.

gymnasieekonom

Alla elever på Ekonomiprogrammet ges möjlighet att prova på att starta, driva och avveckla ett företag. Det görs genom ett UF-företag.

Så är programmet upplagt

Gymnasiegemensamma ämnen

På ekonomiprogrammet är de gymnasiegemensamma ämnena: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk.

Programgemensamma karaktärsämnen

Företagsekonomi, juridik, moderna språk och psykologi.

Inriktning

Ekonomi Här läser du kurserna: Entreprenörskap och företagande, Företagsekonomi 2, Matematik 3b

Juridik Här läser du kurserna: Rätten och samhället, Affärsjuridik, Filosofi 1, Psykologi 2a

Programfördjupning

Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning. Här kan du läsa strukturplan för EK.

 

Individuellt val

Du har även individuellt val där du väljer vad du vill läsa utifrån vårt stora kursutbud.

Så här arbetar vi

Här utvecklar du ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. Du övar dig i att dra slusatser, argumentera och presenterar projekt och resultat. Du lär dig om ekonomiområdets begrepp, teorier och modeller. Du utvecklar ett nyanserat och rikt språk som blir ett verktyg i dina studier och i ditt framtida arbetsliv. Du tränar dig i att strukturera och presentera dina resultat med vetenskapliga metoder för en given målgrupp.

När du jobbar med ekonomi och juridik är du i kontakt med människor. Därför läser du psykologi och lär dig om hur människor tänker, känner och handlar. Det är värdefull kunskap när du ska förstå och ta beslut och bedömningar inom både ekonomi och juridik.

Det här säger våra elever!

”Det bästa med Ekonomiprogrammet är att man kommer i kontakt med riktiga företag och får se hur det går till i arbetslivet.””Jag tycker om att gå Ekonomiprogrammet för att jag lär mig nya saker varje dag. Jag har roliga ämnen med roliga kompisar och lärare. Det bästa är att jag får läsa och lära mig om sådant som jag tycker är spännande och intressant.””Det som är bra med Ekonomiprogrammet är att man inte bara får en bra utbildning inom ekonomi och juridik, utan man får en bred utveckling så man kan bli nästan vad som helst.””Vi läser intressanta, roliga och lärorika ämnen.”

”Ekonomiprogrammet öppnar så många dörrar för arbetslivet!”

”Man lär sig nya saker hela tiden och utvecklas som person.”

”Ekonomiprogrammet; En bra och bred utbildning. Man lär sig mycket.”

”Man får stor valmöjlighet sen när man söker till universitet och/eller högskola.”

”Ekonomiprogrammet är bra för man lär sig grunderna för att starta ett bra företag, och har smarta lärare.”

”Man lär sig det mesta som behövs i vuxenlivet.”

Framtiden

Med en examen från EK öppnas många dörrar för vidare studier på högskola eller universitet. Du får en grund för en framtid inom rättsväsendet, ekonomi och företagande.

Ung företagsamhet

Alla elever på Ekonomiprogrammet ges möjlighet att prova på att starta, driva och avveckla ett företag. Det görs genom ett UF-företag.

Gymnasiearbete

I slutet av ekonomiprogrammet ska du göra ett gymnasiearbete. Där får du formulera en frågeställning, planera, genomföra och utvärdera ett större arbete som utgår från viktiga kunskapsområden på programmet.

Programmet kan kombineras med NIU

Den nationella idrottsutbildningen är ett utmärkt alternativ för dig som är eller vill bli elitidrottare. Läs mer om NIU här.

Tänk på…

Om du vill ha särskild behörighet till en viss högskoleutbildning är det viktigt att planera dina studier. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare om du vill studera vidare på högskolan. Kontaktuppgifter finns här.